Β.Ε.ΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ   Νέα EN / ΕΛ graphic
    Ελληνικά  
                                                                                                     ΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαlink
                                                                                                  ΝομοθεσίαΝομοθεσίαlink
                                                                                               ΕικόνεςΕικόνεςlink
                                                                                            Εγκατεστημένες εταιρείες Εταιρίεςlink
                                                                                         Συχνές ερωτήσεις Εταιρίεςlink
                                                                                     Διαθέσιμα Βιομηχανικά-Βιοτεχνικά οικόπεδα  link
Αρχική   
Αρχική   
Βένιζα Ζαπάνι
Κερατέα, Τ.Θ.: 4717, Τ.Κ.: 19001
Τηλ.: +30 22990 66374
Fax: + 30 22990 66373
e-mail: info@viopa-kerateas.gr
  Σχετικά με το βιοτεχνικό πάρκο Χάρτης  

Η χωροθέτηση της Β.Ε.ΠΕ Κερατέας με τη μορφή Βιοτεχνικού Πάρκου «ΒΙΟ.ΠΑ», επιφανείας 1100 στρ. περίπου, στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ», στοχεύει κατά σειρά προτεραιότητας:

 • στη μετεγκατάσταση βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων που εμπίπτουν στον ιστό των περιοχών κατοικίας και χρειάζεται να επεκτείνουν τους χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης των προϊόντων τους,
 • στη μετεγκατάσταση των βιοτεχνικών - βιομηχανικών μονάδων που υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή,
 • στην εγκατάσταση νέων μονάδων που προσελκύονται από τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που βρίσκεται σε απόσταση 18χλμ. περίπου και την αναβάθμιση του ρόλου του εμπορικού λιμανιού του Λαυρίου που βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ. περίπου.
 • στην εγκατάσταση νέων μονάδων που προσελκύονται από ένα περιβάλλον που παρέχει υπηρεσίες υψηλής στάθμης για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους της Κερατέας (τράπεζες, υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων αναψυχής άθλησης και πρασίνου).

Με την με αριθμό 9174/466/2003 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2545/1997( ΦΕΚ 254Α’), καθορίσθηκε ο Φορέας, η θέση ή έκταση τα όρια και οι περιβαλλοντικοί όροι του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Κερατέας (ΦΕΚ 695Β’ 3-6-2003), που προορίζεται για την εγκατάσταση χαμηλής όχλησης επαγγελματικών μονάδων και τη μετεγκατάσταση μονάδων μέσης όχλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2545/1997.

  Στοιχεία πολεοδομικής μελέτης

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ – Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ – Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε (ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.) Πολεοδομική μελέτη
Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. (ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.) Τοπογραφική αποτύπωση, Πράξη εφαρμογής
DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε Κυκλοφοριακή μελέτη
ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ , πολιτικοί μηχανικοί Μελέτες δικτύων
ΣΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ, πολιτικός μηχανικός Σύμβουλος σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας

Με τα στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίθηκε αρχικά με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Γ.Γ.Π.Α.) με αριθμό ΠΕΧΩ 4723/ΦΕΓΚ/05 (ΦΕΚ 913Δ’/1-9-2005) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις Αποφάσεις ΠΕΧΩ 1204/ΦΕΓΚ/06(ΦΕΚ 261Δ’/5-4-2006) και ΠΕΧΩ 8424/06/ΦΕΚ 223 Αν. Απαλλ. και Πολεοδ. Θεμάτων /29-12-2006 εξασφαλίσθηκαν:

 • 733 στρέμματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων
 • 105 στρέμματα κοινοχρήστων χώρων (ελεύθερων χώρων περιμετρικής ζώνης πρασίνου)
 • 10 στρέμματα κοινωφελών χώρων (χώροι Διοίκησης – Υπηρεσιών Β.Ε.ΠΕ)
 • Χώρος ενίσχυσης του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού

Οι προσπελάσεις στην περιοχή εξασφαλίζονται σήμερα από ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη Λ. Μαρκοπούλου – Λαυρίου.

  Η δόμηση της περιοχής
 • Με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 65%
 • Συντελεστής δόμησης 1,4
 • Μέγιστο ύψος 13μ.

Σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που κυρώθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Γ.Γ.Π.Α.) με αριθμό ΠΕΧΩ 2801/ΦΕΓΚ/06 στην περιοχή δημιουργήθηκαν 213 οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 2000 τ.μ. (εκτός των υπαγόμενων στο άρθρο 25 Ν 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η υλοποίηση του ΒΙΟΠΑ γίνεται σε εφαρμογή της από 21/7/2005 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που ενέκρινε τις μελέτες και τα έργα οδοποιίας, ομβρίων, ύδρευσης, ακαθάρτων, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυσης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού και κατασκευής συλλεκτήριας αντιπλημμυρικής τάφρου συνολικής δαπάνης 15.887.541 €.

Το συνολικό πρόγραμμα των έργων που ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, έχει πιστοποιηθεί με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Φύλλου 1335 – 08/07/2008). Η απόφαση αυτή έχει ισχύ και ως άδεια λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ Κερατέας.

Χάρτης
Χάρτης Τοποθεσίας
   
Πήσω Syscom S.A.